číslo akreditace MPSV ČR A2019/0306-PC/PP

Termín: 27. října 2022

Místo konání: OUNOL Olomouc, Jungmannova 972/25

Náplň kurzu:

Kurz zaměřený na využití různých výtvarných technik a materiálů směřujících k stimulaci lidských smyslů hmat, zrak a sluch. Účastníci si vyzkouší dané metodiky a následně je můžou aplikovat při své práci s různým typem klientů.

Forma kurzu je prezenční, v rozsahu 8 vyučovacích hodin, účastníci dostanou osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.

Cena kurzu: 2 100,- Kč

V ceně kurzu jsou metodické materiály, pomůcky na tvoření, káva, čaj, drobné občerstvení.

Lektorka: Izabela Jelínková

Více informací naleznete v Akreditované kurzy

Zde si můžete stáhnout přihlášku