Akreditované kurzy

  • Využití výtvarných technik k aktivizaci smyslového vnímání a k trénování paměti.
  • Kurzy jsou vhodné pro pracovníky z oblasti sociálních služeb.
  • Účastník vzdělávacího programu získá osvědčení o absolvování kurzu.

Aktivizace smyslového vnímání

a) Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání – úvod do dané problematiky

Vzdělávací program akreditován MPSV č. 2019/0652-PC/PP

Kurz vhodný pro pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče, neformální pečovatele.


Kurz zaměřený na aktivizaci smyslového vnímání pro všechny lidské smysly s využitím prvků z arteterapie a různých výtvarných technik a materiálů. Smyslové vnímání je přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní. Jsou vnějším i vnitřním podnětem ke zlepšení paměti a umožňují verbální i neverbální komunikaci.

Kurz se opírá o teoretické základy a má praktický a zážitkový charakter. Součástí kurzu je ukázka různých aktivizačních a relaxačních technik zaměřených na smyslovou aktivizaci. 

Účastníci si nejen vyzkouší dané metodiky sami na sobě, ale následně je budou schopni aplikovat na své klienty a vytvářet individuální plán i volnočasové aktivity vhodné pro práci s různým typem klientů.

V ceně kurzu jsou metodické materiály, káva, čaj, nealko nápoje, drobné občerstvení.

Podmínkou získání osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu v rozsahu 8 vyučovacích hodin je 100% účast.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: info@izabellart.cz

Aktivizace smyslového vnímání

b) Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání – II.

Vzdělávací program akreditován MPSV č. A2019/0306 – PC/PP

Kurz vhodný pro pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče, neformální pečovatele.

Kurz zaměřený na využití různých výtvarných technik a materiálů směřujících ke stimulaci lidských smyslů hmat, sluch a zrak. Aktivizace smyslového vnímání prostřednictvím barev, zvuků a dotyků. Aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti a rozvoj tvořivých schopností formou výtvarné výchovy. Kurz se opírá o teoretické základy a má praktický a zážitkový charakter. 

Účastníci si nejen vyzkouší dané metodiky sami na sobě, ale následně je budou schopni aplikovat na své klienty a vytvářet individuální plán i volnočasové aktivity vhodné pro práci s různým typem klientů.

V ceně kurzu jsou metodické materiály, káva, čaj, nealko nápoje, drobné občerstvení.

Podmínkou získání osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu v rozsahu 8 vyučovacích hodin je 100% účast.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: info@izabellart.cz

Paměťový trénink

Paměťový trénink s využitím výtvarných technik – úvod do dané problematiky

Vzdělávací program akreditován MPSV č. A2021/1292-PC/PP

Kurz vhodný pro pracovníky v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče, neformální pečovatele.

Kurz zaměřený na trénink paměti a cvičení pozornosti s využitím různých výtvarných technik a materiálů. Trénování paměti a cvičení pozornosti prostřednictvím barev, zvuků a dotyků významně ovlivňují intelektové a komunikační schopnosti člověka.

Kurz se opírá o teoretické základy a má praktický a zážitkový charakter. Součástí kurzu je ukázka různých aktivizačních a relaxačních technik zaměřených na koncentraci a trénování paměti. 

Účastníci si nejen vyzkouší dané metodiky sami na sobě, ale následně je budou schopni aplikovat na své klienty a vytvářet individuální plán i volnočasové aktivity vhodné pro práci s různým typem klientů.

V ceně kurzu jsou metodické materiály, káva, čaj, nealko nápoje, drobné občerstvení.

Podmínkou získání osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu v rozsahu 8 vyučovacích hodin je 100% účast.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail:  info@izabellart.cz

Fotogalerie